AB Deje Byggtjänst finns i Värmland och startades 1964. Vi besitter bred kunskap inom byggbranschen. Vårt kunskapsområde sträcker sig från fastighetsservice, byggnadsarbeten till murning.
AB Deje Byggtjänst ägs av Greger Nilsson.

Företaget har ett antal anställda som jobbar mot företag, privatpersoner och kommuner.